Bütün krossvordlar

Əvvəlki
*Yazılan sözün yaşıl hərfə çevrilməsi, cavabın doğru olduğunu bildirir